Persoonlijk Ondernemerschap. Ook voor jou?

Persoonlijk ondernemerschap houdt in dat je zelf de regie in handen neemt. In je eigen onderneming, het bedrijf waar je werkt of in je team. Het is dus niet alleen het exclusieve terrein van
ondernemers en leidinggevenden. Het geldt voor iedereen, op ieder niveau. Zelf de regie over je leven en werk hebben geeft invulling aan één van de belangrijkste behoeften van ieder mens: onafhankelijkheid en geestelijke vrijheid. Het beste uit jezelf halen kan alleen als je zelf het initiatief neemt. Niemand anders kan dat voor je doen. Herken je de volgende vragen?

 • Wat weerhoudt je ervan op je werk het beste uit jezelf en anderen te halen?
 • Weet je wat je werkelijk drijft en waar je kwaliteiten liggen?
 • Hoe komt het dat je als ondernemer minder succesvol bent als je had gedacht?

Trends die Persoonlijk Ondernemerschap stimuleren
Door de opkomst van de kenniseconomie, schaalvergroting, decentralisatie en veranderingen in werken zijn 3 trends waar te nemen. Mensen die betaald werk hebben willen dit steeds vaker combineren met onbetaalde activiteiten als zorgen voor kinderen of investeren in een studie. Daarnaast willen mensen die werken gemakkelijk van de ene naar de andere levensvervulling kunnen overstappen: dan weer in loondienst, dan weer voor jezelf werken, dan weer een sabbatical. Een derde trend is dat mensen die werken anders omgaan met risico’s en verantwoordelijkheden. Ze zijn zelf aan zet en dragen verantwoordelijkheid voor de organisatorische en financiële consequenties van meer, minder of anders werken.

Persoonlijk Ondernemerschap levert je meer op
Dit alles leidt ertoe dat mensen hun werk anders gaan beleven: meer als een bron van zelfontplooiing, leren, en sociale contacten leggen – en minder als puur een bron van inkomen. Persoonlijk ondernemer zijn houdt in dat je datgene doet waar je goed in bent. Je richt je werk zelf in, gaat regelmatig na of je nog steeds de goede dingen doet en stuurt bij wanneer dat nodig is.

‘Mensen hebben meer en meer behoefte aan het regelen van de eigen zaken en werksituatie, groei, ontwikkeling en durf. Niet achterover leunen, afwachten en klagen, maar juist actief handelen en problemen voorblijven. En vooral, werken als leuk ervaren.’

Persoonlijk ondernemerschap kan dus veel opleveren. Het gaat dan om aspecten als ruimte om werk en privé zelf in te richten, eigen keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid nemen en zelfontplooiing. De belangrijkste opbrengsten noem ik hier kort:

 • Onafhankelijkheid: Persoonlijk ondernemer zijn biedt veel ruimte om de dingen te doen die je zelf graag wilt doen. Je hebt of creëert de vrijheid om zelf keuzen te maken. Je werkt onafhankelijk van iemand die zegt wat je moet doen, en bent baas over je eigen bekwaamheden en interesses;
 • Persoonlijke groei en eigenheid: Door dicht bij je innerlijke gedrevenheid en passie te blijven en van daaruit je werk in te richten, werk je aan je eigenheid en eigen identiteit. Je wordt iemand. Door continu te reflecteren op de dingen die je doet en stil te staan bij de vraag of je nog steeds de voor jou goede dingen doet, leer je jezelf goed kennen. Je wordt stevig in wat je wel en niet wilt. Werken aan voor jou belangrijke thema’s zorgt voor ontwikkeling en diepgang. Ondernemerschap geeft energie in plaats van dat het energie kost;
 • Plezier en trots: Jezelf verder ontwikkelen en werken vanuit je kracht geeft veel plezier en voldoening. Je bent trots op wat je doet omdat je er ook zelf voor hebt gekozen. Je kunt genieten van het feit dat je doelen bereikt die voorheen eindeloos ver en onbereikbaar leken;
 • Zingeving: Je doet dingen die voor jezelf een belangrijke betekenis hebben. Dit geeft je tevens het gevoel iets voor anderen te kunnen betekenen. Omdat je zelf zo sterk groeit en de rust en ruimte vindt om met een zelfgekozen thema bezig te zijn, ben je goed in staat het belang en de betekenis van dat thema met anderen te delen.

Valkuilen bij Persoonlijk Ondernemerschap
Het klinkt als een ideale situatie die je veel oplevert: onafhankelijkheid, leuk werk, veel zeggenschap, beslisruimte en zingeving. Maar er zijn genoeg mensen die er bewust voor kiezen geen persoonlijk ondernemer te zijn. Er zitten dan ook zeker risico’s aan het persoonlijk ondernemerschap. Zo kan het ‘banen van een zelf gekozen pad’ eenzaam zijn. Je vindt niet altijd aansluiting bij anderen. Het is soms hard werken in een organisatie om voor elkaar te krijgen wat je wilt. Vaak weet je niet precies waar je uitkomt en heb je alleen een vage notie van de richting waarin je je ontwikkelt. Het gevolg daarvan kan zijn dat de bijdrage die jij kunt leveren in de ogen van anderen niet zo nodig is, of minder waardevol dan je aanvankelijk had verwacht. Persoonlijk ondernemerschap brengt naast veel goeds dus ook risico’s met zich mee. De risico’s laten zich het beste typeren als:

 • Eenzijdigheid en ongerichtheid: Je loopt het risico je te ontwikkelen in een richting die oninteressant of eenzijdig is. Het is niet makkelijk om er achter te komen waar je talenten liggen, waar je goed in bent. Het kan gebeuren dat je te nadrukkelijk naar je sterke kanten gaat zoeken – waardoor je ze zeker niet vindt. Een ander risico is dat je met een thema aan de slag gaat waar je eigenlijk toch niet zo goed in bent of waar geen vraag naar is in de markt. En als je wel iets hebt gevonden dat aansluit bij je passie, dan is het zaak te voorkomen dat je je te eenzijdig op dat onderwerp richt;
 • Kwetsbaarheid: Je stelt je bewust kwetsbaar op. Je wilt een nieuw project starten, maar de omgeving werkt tegen. Daar komt bij dat iets nieuws starten altijd al een bepaalde spanning met zich meebrengt: kan ik dit eigenlijk wel, wat zullen anderen ervan vinden, heb ik er wel goed over nagedacht? En nieuwe dingen kunnen ook fout gaan… Dit kan onzekerheid en spanning met zich meebrengen;
 • Overinvestering: Je kunt zo gegrepen raken door de inhoud dat je te veel investeert. Wanneer je je passie hebt gevonden is het heerlijk hier veel mee bezig te zijn. Het risico dat je loopt is dat je roofbouw pleegt op je privé leven. Je bent teveel gericht op werken en bijblijven, je hebt het voortdurend druk met leuke projecten, en je kunt daarmee onbewust voorbij gaan aan al het andere in het leven.

Zowel een kenniswerker als de werkondernemer besteedt expliciet aandacht aan de kwaliteit van zijn persoonlijk kenniskapitaal. Hij staat voor de opgave duidelijkheid te scheppen in vragen over zijn eigen identiteit, richting en intentie. Hij ontwikkelt en onderhoudt bekwaamheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot een gewenste positie en om de eigen marktwaarde te verhogen. Hierin is hij steeds minder afhankelijk van werkgevers of managers. Mensen die persoonlijk ondernemerschap tonen sturen zichzelf en creëren hun eigen werk. Een baan voor het leven, traditie en geborgenheid maken plaats voor ondernemingslust, ambitie en geloof in zelfverbetering. Het arbeidsleven wordt spannender, maar ook harder. Elke beroepsbeoefenaar krijgt de last van het moeten beslissen over de eigen toekomst zelf te dragen.

6 Tips naar Persoonlijk Ondernemerschap
Zoals gezegd betekent Persoonlijk Ondernemerschap dat als je zelf aan het roer gaat staan, dat je kunt bereiken wat je wilt. Door te werken vanuit je talenten, ambities en competenties. Kortom: je doet het werk dat je interessant vindt vanuit een innerlijke drive en zet jouw passie om in acties. Hiervoor is het belangrijk dat je weet wat je eigen drijfveren, positieve overtuigingen en talenten zijn. Dan ‘herken’ je beter de mogelijkheden die voor jou een kans opleveren. Wees daarbij niet bang om fouten te maken, kom uit je comfortzone en neem ‘risico’. En als je geen mogelijkheden ziet om te groeien in de actuele context, ga dan zelf op zoek naar nieuwe kansen. Op die manier bereik je wat jij wilt. 6 tips:

 1. Zie iedere gebeurtenis als een kans: Een belangrijke gebeurtenis in het werk of leven is vaak een impuls om meer vanuit je eigen kracht te werken. Denk aan gebrek aan doorgroeimogelijkheden of conflicten met leidinggevenden. Ook veranderingen zoals fusies, ander werk, promotie of een training afronden, geven je Persoonlijk Ondernemerschap veelal een boost. Grijp iedere gebeurtenis, ook die met grote impact, met beide handen aan!
 2. Zorg voor juiste stimulans uit je omgeving: Veel ‘persoonlijk ondernemers’ kennen hun talenten dankzij hun omgeving. Als anderen zeggen dat ze in je geloven, doe je dat zelf ook (sneller). Vooral wanneer het mensen zijn die je vertrouwt en die jij ziet als experts. Je doet er goed aan mensen en leermeesters om je heen te hebben die je actief stimuleren. Daar ‘groei’ je alleen maar van.
 3. Vraag je leidinggevenden en collega’s om hulp: Ruimte en support zijn erg belangrijk voor persoonlijk ondernemerschap. Als ‘ruimte’ kun je denken aan zelf je werk inrichten en beslissingen nemen. Voorbeelden van support zijn: meedenken over plannen en feedback krijgen. Persoonlijk ondernemers werken graag met leidinggevenden en collega’s die hen helpen om grenzen over te gaan. Laat je leidinggevende weten dat je graag ‘groeit’ en hiervoor support en feedback wilt.
 4. Blijf leren en jezelf ontwikkelen: Blijf leren en jezelf ontwikkelen. Dat kan door training en opleiding. Of ’kijk’ naar de experts uit jouw vakgebied. Wat vinden zij interessant om te lezen? Over welke onderwerpen bloggen zij? Welke goeroes volgen zij zelf online?
 5. Leer van zelfreflectie en feedback: Om te kunnen groeien, moet je niet bang zijn jezelf ‘onder de loep te nemen’. Zo krijg je juist steeds meer grip op je eigen talenten en drijfveren. En geven anderen je feedback? Check dan of je het herkent . Misschien kun je iets eruit halen als leerpunt?
 6. Vier je succes! Succes is subjectief, jij bepaalt wat jouw succes is. En het vieren van dit eigen succes is erg belangrijk. Het versterkt je leer- en groeiproces én zelfvertrouwen. En maakt het gemakkelijker een volgende stap te zetten. Wees dus niet bescheiden en vier iedere dag een (groot of klein) succes.

Conclusie: Persoonlijk ondernemers zijn natuurlijk zeer pro-actief. Ga niet wachten totdat alle seinen op groen staan of alle omstandigheden ideaal zijn. Die dag komt niet. Dus ONDERNEEM!

Terug naar het overzicht

Wil je groeien in persoonlijk leiderschap? Neem dan zelf de regie en kies uit:

 

Neem nu de regie in eigen handen.

Schrijf je in en reserveer jouw stoel!

Het maximaal aantal deelnemers per training is 8.

Bij voldoende inschrijvingen plannen we de programma's in overleg met jou.

De drijfverenscan Energy Drives en het coachtraject 'Vat van Zelfwaardering' zijn individueel.