Communicatie

Waarom doe je wat je doet? De zin en onzin van kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen jouw bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar jij en jouw bedrijf voor staan. Het is de kunst om 3 tot 5 heldere kernwaarden te ontdekken die de cultuur van jouw bedrijf in 1 keer duidelijk maken.

Kernwaarden als drijfveren van de organisatie?

Kernwaarden geven weer waarom en hoe jij of jouw bedrijf dingen doet. Want kernwaarden zijn de drijfveren die het waarom van hun handelen verklaren. Het gaat dus dieper: aan de hand van kernwaarden kun je veel makkelijker strategische beslissingen nemen. Als je kernwaarden hebt waar iedereen binnen je bedrijf achter staat, weet iedereen hoe hij dingen moet aanpakken. Zo (her)kent de klant wie je bent en voorkom je veel interne discussies. Het is daarom een belangrijk onderdeel van de ondernemersstrategie, maar ook van personeelsbeleid.

Hoe ontdek je drijfveren en kernwaarden?

Kernwaarden heb je al. Je moet er alleen achter komen wat ze zijn. Probeer te achterhalen waar jij en je mensen voor staan. Persoonlijk als ondernemer, collectief als bedrijf. Wat is nu echt belangrijk voor ons? Ga in gesprek en laat je adviseren door een specialist. Zo kom je tot de kern van de zaak. Goede kernwaarden zijn in ieder geval geen lege marketingslogans die je op je website zet. Het gaat niet over je product of dienst, maar over de mentaliteit van jou als ondernemer, en/of de mensen binnen je bedrijf. Hat gaat om de cultuur, de intrinsieke waarden, ofwel de drijfveren.

Hoe gebruik je kernwaarden?

Als je passende kernwaarden hebt gekozen, is het zaak ze bekend te maken. Zorg dat je klanten er niet omheen kunnen. En ook je medewerkers niet. Maar dan in de positieve zin. Maak medewerkers maar ook klanten enthousiast om deze kernwaarden uit te dragen. Zorg dat de kernwaarden zichtbaar zijn binnen je bedrijf. Maar daag jezelf en de mensen ook uit. Vraag wat ze van die waarden vinden en hoe hij ze dan handen en voeten geven. Zorg dat ze zelf het initiatief nemen om de kernwaarden te vertalen naar de praktijk.

Wat heeft mijn klant aan kernwaarden?

Bedrijven en organisaties die alleen producten en diensten leveren zonder meerwaarde zullen niet overleven. Klanten maken keuzes op basis van drijfveren en overtuigingen. Drijfveren kleuren het beeld van de persoon en de organisatie. Waarom doe jij de dingen die ze doet? Wat drijft je? Wat maakt je gelukkig? Kortom, wat zijn jouw kernwaarden? Kernwaarden bepalen dus de identiteit van je organisatie; zoals de organisatie in de praktijk is. Hieruit blijkt de kracht.

Wat hebben mijn medewerkers aan kernwaarden?

Kernwaarden zijn dus onmisbaar voor de identiteit van je bedrijf. Ze geven je werknemers houvast en het gevoel dat ze aan iets belangrijks bijdragen. Dat zal ze motiveren. Het zal (op den duur) hun houding en gedrag bepalen. Kernwaarden versterken de onderlinge band – maakt het team sterker. Daar zal je bedrijf veel voordeel bij hebben. En de klant zal ervaren dat kernwaarden meer zijn dan kernwoorden!

Kijk voor onze introductieactie op onze pagina over Energy Drives!

Hoe bereik je de 50-plusser?

Deze uitdaging wordt steeds groter bij verschillende bedrijven en organisaties. Want Nederland vergrijst. En dat heeft consequenties voor marketing en communicatie. Verrassend is te zien dat er een duidelijke groei te zien is in het gebruik van social media. Met de komst van de tablet is een grote groep 50-plussers actief op Facebook. Aandachtspunt is dat bij het gebruik van online communicatie nog wel een twijfel bestaat.

Uit onderzoek blijkt…

Uit recent onderzoek zijn een paar belangrijke zaken die opvallen. Een aantal willekeurig genoemde aspecten:

 • Het verspreiden van e-mailnieuwsbrieven werkt bij de 50+ doelgroep altijd.
 • Aantrekkelijke aanbiedingen voor vrijetijdsbesteding werkt alleen bij een full-serviceconcept met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Van A tot Z moet alles geregeld zijn en alle zorgen uit handen genomen zijn. Alleen een prijsaanbieding werkt vaak niet.
 • Het ontwikkelen van een social mediastrategie moet geen doel op zich worden, maar is een aanvulling op het bereik van de doelgroep. Daarnaast ondersteunt het je positieve imago.
 • Op social media wordt door de 50-plusser veel gedeeld. Daardoor kun je inzicht krijgen in interessegebieden; wat een bijdrage kan leveren aan een passende segmentatie.
 • Er zijn nog ruim 1,2 miljoen ouderen (75+) die niet op internet zitten. Verregaande digitalisering is voor hen een struikelblok. Deze doelgroep moet niet genegeerd worden.
 • Traditionele media werken nog steeds goed bij de 50-plusser. Bijv. coupon bij aanbieding, advertentie in huis-aan-huisbladen met goede aanbiedingen.

Hoe spreek je de 50-plusser aan?

Wordt de klant liever met ‘u’ of ‘je’ aangesproken? Welke aanspreekvorm past het beste bij de organisatie? Vanuit deze perspectieven ontstond er een goede discussie. Het is zoeken naar een balans. Enerzijds bestaat er een grote groep binnen de 50-plussers die zich jonger voelt en gedraagt. Anderzijds vindt een deel het ‘niet meer dan normaal’ om met ‘u’ te worden aangesproken. Gebaseerd op de voor hen geldende fatsoensnormen en -waarden. De meningen zijn hierover verdeeld. Duidelijk werd in het onderzoek dat in massamediale communicatie nog vaak ‘u’ wordt gebruikt. In directe communicatie (e-mail en social media) wordt meestal ‘je’ gebruikt. Daarmee wordt gekozen voor het spiegelen aan de klant. Wellicht een kwestie van gevoel? Passend bij de dienst, het product of imago van je organisatie…

Segmentatie op leeftijd loslaten

Naar verhouding waren er opvallend veel stellingen ingediend die gericht waren op de leeftijdssegmentatie. Is het aanspreken van de groep 50-plus wel de juiste? De groep 50-plus is te groot en te divers. Het opdelen van de doelgroep in leeftijdscategorieën (50-64, 65-74 en 75+) is een mogelijkheid, maar daarmee is de segmentatie op leeftijd niet opgelost. Bijna alle marketeers ‘stoeien’ in hun marketing- en communicatieactiviteiten met de benadering van de ouderen op basis van leeftijd. Want wanneer ben je oud(er)? De leeftijd zegt niets over de (actieve) levensstijl. Ook zijn er veel verschillen in behoeften van mensen die dezelfde leeftijd hebben. De doelgroep wil op een jongere leeftijd worden aangesproken dan dat ze zelf zijn. Het verschil tussen de werkelijke leeftijd en de aanspreekleeftijd ligt op 15 jaar. Aan het einde van de discussie werd door velen de conclusie getrokken dat in de doelgroep-benadering de leeftijdssegmentatie losgelaten moet worden.

Binden van de ouderendoelgroep

De deelnemers bevestigden allen dat een goede prijs-kwaliteitverhouding de basis is voor het kunnen binden van de 50-plusdoelgroep aan je merk. Daarin zijn ze niet onderscheidend ten opzichte van de algemene Nederlandse consument. Wat wel specifiek geldt voor de groep 50-plus is de binding door het bieden van:

 • goede service
 • persoonlijk contact/aandacht
 • ontzorging
 • betrouwbaarheid

Zodra deze factoren aanwezig zijn, kun je van de 50-plussers een grote loyaliteit en (merken)trouw verwachten. Daarbij werd de suggestie aangedragen om de klantreis (customer journey) in beeld te brengen. Jezelf als organisatie de vraag stellen wanneer de klant naar je op zoek is of je nodig heeft in verschillende fases (oriëntatie, aankoop, nazorg etc.). Op bepaalde momenten zul je als organisatie zichtbaar moeten zijn. Dit draagt bij aan conversie en verkoop/omzet.

Andere aspecten die de binding vergroten:

 • Product draagt bij aan positieve beleving
 • Evenementen organiseren (bijv. beursdeelname of eigen events)
 • Gebruikmaken van storytelling
 • Inzet van de juiste media
 • Bouwen aan naamsbekendheid
 • Gebruik van passend, realistisch beeldmateriaal en geschikte modellen
 • Inzetten van het juiste ambassadeurschap
 • Gebruik van goede reviews, testimonials en quotes

Wilt u meer weten over communicatie? Of bent u op zoek naar creatieve oplossingen in marketing en communicatie, om klanten te vinden en relaties te binden? Bel 06-55795071 voor een afspraak of mail ons.

Commotion

Kies voor creatieve oplossingen in marketing en communicatie en bel 06 - 557 950 71 of stel uw vraag via de mail: emailcommotion@gmail.com